DISKUSSIONSMATERIAL FILM 2

Här finns ett studiematerial som är anpassat till att användas som en studiehandledning till filmen för diskussion eller studiecirkel.

DISKUSSIONSMATERIAL FILM 1

Här finns ett studiematerial som är anpassat till att användas som en studiehandledning till filmen för diskussion eller studiecirkel. Handledningen består av två delar: en del med diskussionsfrågor och en del med övningar. Ledaren avgör vilka moment som är lämpliga för sin diskussionsgrupp.