SVERIGES BÄSTA SVENSK

I första filmen bestämmer sig Hussein Hashemi för att bli Sveriges bästa svensk men upptäcker att han inte behöver bli någon annan för att bli accepterad. I film två utmanas Husseins djupaste värderingar och rötter av hans egen dotter. Konflikten verkar olöslig och sprider sig även till vännen och grannen Ove. Hussein blir tvungen att ompröva gamla tankesätt och då öppnas livet på nytt för honom. Ensamheten bryts, han blir till nytta för andra och får mening i tillvaron. Det visar sig att det värsta som kunde hända blev det bästa som hände?

Det här är två filmer med mycket värrme och glimten i ögat över hur vi alla är både lika och olika. Vi söker alla bekräftelse och tillhörighet på olika sätt.